REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSCA WYPOCZYNKU I REKREACJI „EKO-PLAŻA”
W STĘSZEWKU, GMINA POBIEDZISKA

 1. Eko-plaża czynna jest sezonowo od 1 lipca do 31 sierpnia w godzinach od 900 do 2100
 2. Wstęp na teren Eko-plaży dozwolony po wykupieniu biletu w cenie:

  - 3 zł – bilet normalny (dorośli powyżej 18 lat)

  - 2 zł – bilet ulgowy (dzieci powyżej 6 lat, młodzież szkolna do 18 lat)

  - bezpłatnie – dzieci do lat 6

 3. Eko-plaża NIE JEST STRZEŻONA PRZEZ RATOWNIKÓW, kąpiel w jeziorze odbywa się na WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do oznaczeń stref oraz znaków.
 4. Osoby korzystające ze zjeżdżalni robią to na WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ i muszą stosować się do jej zasad korzystania widocznych na tablicy informacyjnej.
 5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie plaży oraz kąpać się tylko w wyznaczonej strefie pod opieką osób dorosłych.
 6. Osobom, będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających zabrania się wchodzenia do wody!
 7. Wstęp na teren Eko-plaży dzieci i młodzieży przebywającej na koloniach i obozach dozwolony jest tylko w zorganizowanych grupach liczących do 10 dzieci pod opieką 1 osoby dorosłej.
 8. Na teren Eko-plaży dozwolone jest wprowadzanie psów tylko na smyczy i w kagańcu, natomiast kąpiel psów w jeziorze jest ZABRONIONA.
 9. Na terenie Eko-plaży zabronione jest wędkowanie.
 10. Ze względu na lokalizację Eko-plaży na terenie lasów i konieczną ochronę przeciwpożarową zabrania się grillowania i rozpalania ognisk.
 11. Na terenie Eko-plaży obowiązuje zakaz palenia papierosów, z wyjątkiem trzech oznakowanych STREF DLA PALACZY, w których umieszczone są popielniczki.
 12. Śmieci i odpadki należy składać w koszach wyłożonych workami foliowymi. Uprasza się o nie zanieczyszczanie jeziora poprzez wrzucanie niedopałków papierosów, kapsli od butelek itp.
 13. Korzystanie z kabin sanitarnych WC jest bezpłatne, lecz uprasza się o zachowanie w nich czystości.
 14. Dla zachowania odpowiednich warunków wypoczynku apeluje się o ograniczenie hałasu, również podczas korzystania z własnych urządzeń mobilnych typu: odtwarzacz mp3, telefon, laptop, tablet itp.
 15. Parking przylegający do Eko-plaży jest dozorowany i płatny. Zarządca nie odpowiada za szkody powstałe na parkingu wynikające z kradzieży, włamania i uszkodzenia przez osoby trzecie.
 16. Na terenie Eko-plaży znajduje się wypożyczalnia sprzętu wodnego, która posiada własny regulamin.
 17. Osoby przebywające na terenie Eko-plaży ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy szkody i będą zobowiązane do ich naprawienia lub obciążone kosztami naprawy.
 18. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu zmuszone będą do opuszczenia terenu Eko-plaży, a w skrajnych przypadkach pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU
Zarządcą miejsca jest Elżbieta Sawicka, Tuczno, ul. Wronczyńska 46