REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSCA WYZNACZONEGO DO KĄPIELI "EKO-PLAŻA" W STĘSZEWKU,
GMINA POBIEDZISKA, KĄPIELISKO PROWIZORYCZNE

1. Eko-plaża czynna jest sezonowo od 1 lipca do 31 sierpnia w godzinach od 9:00 do 21:00

2. Wstęp na teren Eko-plaży dozwolony po wykupieniu biletu w cenie:

3. Eko-plaża, w strefie przeznaczonej do kąpieli, jest strzeżona jest przez dwóch ratowników, od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9:00 do 19:00 z przerwą między godziną 14:00 a 15:00, poza tą strefą jest niestrzeżona.

4. Osoby korzystające z kąpieli na Eko-plaży zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń ratowników.

5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie plaży oraz kąpać się tylko w wyznaczonej strefie pod opieką osób dorosłych.

6. Osobom, będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających zabrania się wchodzenia do wody!

7. Wstęp na teren Eko-plaży dzieci i młodzieży przebywającej na koloniach i obozach dozwolony jest tylko w zorganizowanych grupach liczących do 10 dzieci pod opieką 1 osoby dorosłej.

8. Na teren Eko-plaży dozwolone jest wprowadzanie psów tylko na smyczy i w kagańcu, natomiast kąpiel psów w jeziorze jest ZABRONIONA.

9. Na terenie Eko-plaży zabronione jest wędkowanie.

10. Ze względu na lokalizację Eko-plaży na terenie lasów i konieczną ochronę przeciwpożarową zabrania się grillowania i rozpalania ognisk.

11. Na terenie Eko-plaży obowiązuje zakaz palenia papierosów, z wyjątkiem dwóch oznakowanych STREF DLA PALACZY, w których umieszczone są popielniczki.

12. Śmieci i odpadki należy składać w koszach wyłożonych workami foliowymi. Uprasza się o nie zanieczyszczanie jeziora poprzez wrzucanie niedopałków papierosów, kapsli od butelek itp.

13. Korzystanie z kabin sanitarnych WC jest bezpłatne, lecz uprasza się o zachowanie w nich czystości.

14. Dla zachowania odpowiednich warunków wypoczynku apeluje się o ograniczenie hałasu, również podczas korzystania z własnych urządzeń mobilnych typu: odtwarzacz mp3, telefon, laptop, tablet itp.

15. Parking przylegający do Eko-plaży jest dozorowany i płatny. Zarządca nie odpowiada za szkody powstałe na parkingu wynikające z kradzieży, włamania i uszkodzenia przez osoby trzecie.

16. Na terenie Eko-plaży znajduje się wypożyczalnia sprzętu wodnego, która posiada własny regulamin.

17. Osoby przebywające na terenie Eko-plaży ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy szkody i będą zobowiązane do ich naprawienia lub obciążone kosztami naprawy.

18. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu zmuszone będą do opuszczenia terenu Eko-plaży, a w skrajnych przypadkach pociągnięte do odpowiedzialności karnej.


DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU
Zarządcą jest Elżbieta Sawicka, Tuczno, ul. Wronczyńska 46